“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ /  BEKANNTMACHUNGEN”

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το έγγραφο του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας, ότι παρά την προσωρινή παύση της διδασκαλίας, η παρακολούθηση των μαθημάτων εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική (άρθρο 35 του βαυαρικού νόμου για την εκπαίδευση και την εκπαίδευση (BayEUG). Η συνέχιση των μαθημάτων πρέπει να υποστηριχτεί με όλες τις δυνατότητες, προς το συμφέρον των μαθητών. Ειδικότερα, τα ψηφιακά μέσα μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Για τους παραπάνω λόγους η συνεργασία σας κρίνεται  απαραίτητη στην πραγμάτωση αυτής της προσπάθειας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.